Termeni & Condiții

TERMENI & CONDIȚII

1) DEFINIȚII

"Bunuri" înseamnă orice bunuri și / sau servicii furnizate de către Companie ca a ordonat de catre Client "companie" înseamnă EuroMarketFood. "Client" înseamnă persoana, firmă sau societate plasarea unei comenzi cu Societatea.

2) APLICARE

Acești termeni și condiții se aplică la orice prestare de servicii sau materiale de Companie Clientului.

3) FORMAREA CONTRACTULUI

Toate bunurile vândute de către companie sunt comercializate sub rezerva termenilor și condițiilor standard ale Companiei (așa cum este detaliat mai jos) care fac parte din contractul Clientului cu Societatea. Termeni și condiții privind formularul de comandă Clientului sau alt document similar, nu vor fi obligatorii pentru Societate.

4) CITATE

Prețurile, cantități și timp de livrare menționate în orice ofertă care nu sunt obligatorii pentru Societate. Acestea sunt estimări comerciale doar care compania va face eforturi rezonabile pentru a atinge.

5) COMENZI

5.1 Comenzile vor fi considerate ca fiind plasate atunci când un email de confirmare a fost primit de la un executiv responsabil al companiei client.

5.2 Pentru invitații de e-mail, proiecte de realizare online și fișiere de marketing direct este o cerință a Companiei, că piesa email, formular online sau e-mail bucata se aprobă de către societate înainte un ordin poate fi confirmată și orice date trimise.

6) DREPTUL LA SUB CONTRACT Cu excepția cazului în care se convine altfel Societatea are dreptul de a sub-contract de toate sau o parte a operei.

7) CALENDAR Compania va face tot posibilul pentru a furniza serviciile sau materialele în timpul citat (în mod normal, în termen de maximum șapte zile de la comanda sau altfel cum sa convenit) dar timpul nu va fi de esenta în cadrul contractului.

8 ) COPYRIGHT

Clientul recunoaște că drepturile la mărfurile sunt deținute de Societate și că mărfurile sunt protejate de legile dreptului de autor din Romania, dispozițiile Tratatului internaționale și toate celelalte legi naționale aplicabile.

9) RISCUL DE PIERDERE

Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat Clientului la livrarea mărfurilor.

10) PLĂȚI

10.1 Clienți noi sau a altor clienți din punct de vedere poate fi de așteptat să plătească în avans pentru serviciile lor.

10.2 Dacă orice sumă unei facturi este contestată atunci clientul va informa Compania cu privire la motivele pentru astfel de dispute în termen de șapte zile de la livrare a mărfurilor și va plăti Societății valoarea facturii mai puțin suma în litigiu în conformitate cu acești termeni de plată. După soluționarea litigiului a fost de acord, orice sumă atunci restante sunt, de asemenea plătibilă în conformitate cu acești termeni de plată.

10.3 Compania își rezervă dreptul de a majora o taxă citat în cazul în care clientul solicită o modificare a activității a fost de acord.

11) ANULARE

Având în vedere natura serviciului, orice ordine - o dată confirmat de către Societate - nu este anulabilă. Anularea Ordinului de Client vor fi acceptate numai cu condiția ca orice costuri, taxe și cheltuieli deja efectuate, inclusiv orice taxe care vor fi percepute de un sub-contractor, pe seama cheltuielilor de, condițiilor de muncă sau de anulare vor fi rambursate Societatii de îndată.

12) LIVRARE

12.1 Majoritatea serviciilor ca furnizate de companie sunt expediate electronic prin e-mail și sunt considerate ca fiind livrate în cazul în care e-mail a fost deschis de către client.

12.2 Compania își rezervă dreptul de a înlocui metodele convenționale de livrare fara notificare sau de pedeapsă ar trebui să expediere electronică dovedi incomod; în care livrarea caz de către Societate vor fi consideră că a avut loc atunci când materialele sunt predate în custodia Clientului la sediul său sau de un mesager deputed sau curier, atunci când a postat. Compania va avea dreptul de a percepe Clientului pentru orice cheltuieli de livrare, altele decât cheltuielile normale poștale.

13) ANUNȚ

Toate notificări scrise pentru a fi servit pe sau dat la client va fi trimis sau livrate la sediul principal al clientului de afaceri și vor fi tratate ca fiind dată de la primirea.

14) PIERDERI SAU DAUNE livrărilor

Compania va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura protecția împotriva pierderii, deteriorarea sau distrugerea serviciilor sau materialele pe care le furnizează Clientului (sau care pot fi primite de la Client).

15) Folosirea serviciilor sau materiale

Cu excepția cazului în care sa convenit altfel în scris de către Societate, clientul (și clienții lor) are dreptul de a utiliza serviciile și materialele furnizate după cum urmează: .

15.1 Toate fișierele de consum și de date de afaceri înregistrări sunt de unică folosință și pentru utilizarea într-un termen de cel mult 6 luni de la data livrării.

15.2 Clientul poartă răspundere pentru asigurarea faptului că toate utilizarea de informații conținute în orice serviciu prevăzut de răspunsuri de propoziții și perspective Prime este în conformitate cu, și nu contravine, orice protecția datelor sau alte legi, regulamente sau alte obiceiuri și practici comerciale. Compania are nici o responsabilitate pentru orice omisiuni sau greșeli în aceste privințe.

16) CONFIDENȚIALITATE

Ambele părți trebuie să mențină încrederea strictă și nu va dezvălui unei terțe părți orice informații sau materiale cu privire la cealaltă sau de afaceri celuilalt, care intră în posesia că partidul și nu va folosi aceste informații și materiale fără permisiunea scrisă de către cealaltă parte. Această dispoziție nu se, totuși, aplică informațiilor sau material care este, sau devine, cunoștința publicului prin alte mijloace decât prin încălcarea intermediul de o parte pentru această clauză.

17) GARANȚIE

17.1 Compania garantează că are dreptul de a furniza bunuri, ci în caz contrar, mărfurile sunt furnizate pe principiul "ca-atare", fără garanție de orice fel, expresă sau implicită, orală sau scrisă, inclusiv, fără limitare, condițiile implicite de calitate comercială, adecvarea pentru utilizarea și descrierea, toate din care sunt excluse în mod expres și fără rezerve. În special, dar fără a se limita, nici o garanție este dat fiind faptul că bunurile sunt potrivite pentru scopurile avute în vedere de către Client.

17.2 Mandatele Compania care mărfurile vor fi livrate cu ajutorul rezonabile și îndemânare. Compania nu garanteaza ca produsele furnizate sunt lipsite de erori, exacte sau complete.

17.3 Ambele părți garantează că acestea sunt înregistrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și utilizarea mărfurilor. Fiecare parte se va conforma cu Legea, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile în ceea ce privește orice date cu caracter personal pe care le poate furniza sau primi din partea celeilalte părți.

17.4 Clientul recunoaște că societatea este obligată să respecte în orice moment, în litera și în spirit, Codurile britanic de publicitate si vanzari promovare.

18) LIMITARE A RĂSPUNDERII

18.1 Compania nu va fi raspunzatoare pentru orice pretenție care decurg din executarea, non-performanță, întârziere la livrare sau defect Bunurile nici pentru orice speciale, indirect, pierderi sau daune economice sau indirecte oricum s-ar decurge sau oricum s-ar cauzate (inclusiv pierderea de profit sau pierdere de venituri) fie din neglijență sau în alt mod în legătură cu furnizarea, funcționarea sau utilizarea mărfurilor. Orice responsabilitate a companiei este, în orice caz, să fie limitată la taxele de licență plătite de client în anul în care caz de neplată apare.

18.2 Nimic aici nu va limita răspunderea una dintre părți pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența dovedită prin sine sau angajatii sau agentii sai.

18.3 Clientul va despăgubi integral Compania împotriva oricărei răspundere față de terți care decurg din utilizarea de catre Client a Bunurilor.

19) FORTA MAJORA

Compania nu va fi răspunzătoare față de Client pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de catre Client ca un rezultat direct al Companiei, sub-contractori sau lista proprietarul de la care proba sau alt serviciu sau material este derivat fiind în imposibilitatea de a executa contractul în modul convenit ca urmare a cauzei în afara controlului său, inclusiv Actul de Dumnezeu, accident, război, răscoală, deconectare, grevă, inundație, foc, pana de curent, defalcare de plante sau mașini, întârziere în tranzit, întârziere Postal, sau orice altă cauză sau circumstanță excepțională neașteptate sau.

20) LEGEA

Aceste Termeni de tranzacționare sunt supuse și interpretate în conformitate cu legile Angliei și părțile se supun prin competența exclusivă a instanțelor Marea Britanie.

eroare: Conținut este protejat !!